top of page

A 10 leggyakoribb KÉRDÉS angolul egy állás interjún VÁLASZOKKAL

Frissítve: 2023. júl. 25.


Az álmaink munkájának megszerzéséhez egy jól megírt önéletrajz csak az első lépés.
Ezt akár egy vagy több állásinterjú is követheti. A következőkben bemutatom a leggyakrabban feltett kérdéseket és azokra adott válaszokat. Ezekre a kérdésekre válaszolni azonnal borzasztóan nehéz, így célszerű a leggyakrabban feltett kérdéseket otthon még az interjú előtt kidolgozni.


A könnyedén adható rövid válaszok és a példák felhozása módján a jelölt komoly előnyhöz juthat, és pozitív benyomást tett magáról a személyzeti osztály munkatársaira.

Remélem, hasznosnak találod ezt a blogot. Ne feledd, hogy az állásinterjú nem csupán a jelölt szakmai képességeit méri, hanem a személyiséget és az alkalmazkodó-képességet is.

Ha önéletrajz készítésben vagy interjúra felkészülésben szükséged van segítségre itt tudsz velem kapcsolatba lépni:Az állásinterjúk során gyakran előforduló kérdések és válaszaik1. Can you tell me about yourself? /Mondana valamit magáról?

Start with a brief personal introduction. / Rövid, személyes bemutatkozás
Highlight your relevant educational background and professional experience. / Hangsúlyozd ki a releváns oktatási hátteredet és szakmai tapasztalataidat.
Mention any notable achievements or skills that make you a strong candidate. / Emeld ki azokat a jelentős eredményeket vagy készségeket, amelyek kiemelkedő jelöltté tesznek.
Emphasize your passion for the field and your motivation to excel in the role. / Hangsúlyozd ki az elhivatottságodat a terület iránt és motivációd amelyek bizonyítják, hogy ebben a szerepben/munkakörben megállod a helyed.

PÉLDA

My name is Anita and I have a Bachelor's degree in Business Administration with a focus on Marketing. I have been working in the marketing industry for the past five years, primarily in digital marketing roles. During my time in the field, I have successfully led several online marketing campaigns that have significantly increased brand awareness and customer engagement.

One of my proudest achievements was when I implemented a social media strategy for a start-up company that resulted in a 50% increase in website traffic and a 20% growth in sales within just one month. This experience taught me the importance of data analysis and constantly adapting marketing strategies to stay ahead in the fast-paced digital landscape.

I am extremely passionate about marketing and I love staying up to date with the latest industry trends and developments. I am constantly seeking opportunities to improve my skills and knowledge through online courses and attending industry conferences. This role excites me because it offers the chance to work on dynamic marketing campaigns and make a meaningful impact on company growth.

Magyarul:

Anitának hívnak, és van egy diplomám üzleti adminisztráció szakon, a marketingre összpontosítva. Az elmúlt öt évben a marketing iparban dolgoztam, főként digitális marketing pozíciókban. A területen eltöltött időm alatt sikeresen vezettem több online marketing kampányt, amelyek jelentősen növelték a márkahírnevet és a vevői kölcsönhatást.
(ebben a szakaszban érdemes valami érdekességet meg említeni, például külföldön éltél, vagy valamelyik nagyon ismert cégnek dolgoztál, vagy valami történt az életed során ami erre a szakirányra vitt. A lényeg, hogy igaz legyen és érdekes.
Mivel külföldi céghez jelentkezel, érdemes megemlíteni honnan jöttél, és miért vágysz abba az országba ahol ez a munka van, ha pedig már abban az országban élsz, akkor meséld el, hogy mennyi ideje élsz ott és, hogy miért szereted azt a helyet. A munkáltató tudni akarja, hogy mennyire számíthat arra, hogy abban az országban maradsz és nem költözöl hirtelen haza, mivel az hatalmas veszteség a cégnek.)

Az egyik legnagyobb büszkeségem az volt, amikor bevezettem egy közösségi média stratégiát egy induló vállalkozás számára, amely egy hónap alatt 50%-kal növelte a webhelyforgalmat és 20%-os növekedést eredményezett az értékesítésben. Ez az élmény megtanította nekem az adatalemzés fontosságát és azt, hogy folyamatosan alkalmazkodjam a marketingstratégiákhoz a gyorsan változó digitális világban.

Nagyon szeretek a marketinggel foglalkozni és mindig naprakész maradni a legújabb trendekkel és fejleményekkel kapcsolatban. Folyamatosan keresem a lehetőségeket a készségeim és ismereteim fejlesztésére online tanfolyamokon való részvétellel és iparági konferenciák látogatásával. Ez a pozíció nagyon érdekel, mert lehetőséget nyújt dinamikus marketing kampányokon dolgozni és jelentős hatást gyakorolni a vállalat növekedésére.


2. What are your strengths and weaknesses? / Melyek az Ön erősségei és gyengeségei?

For strengths, choose attributes that align with the job requirements. / Az erősségek esetén olyan tulajdonságokat válassz, amelyek összhangban vannak az állás követelményeivel.
Provide specific examples or instances where you have demonstrated these strengths. / Nyújts konkrét példákat vagy eseteket, amikor ezeket használtad.
For weaknesses, focus on areas where you have taken steps to improve or are actively working on self-development. Show self-awareness and mention strategies you employ to overcome those weaknesses / A gyengeségeket úgy sorold fel, hogy hozzáadod milyen lépéseket tettél vagy teszel, hogy fejleszd magad. Így ezeknek a felismerése és beismerése azt bizonyítja, hogy van önismereted és nem a fellegekben jársz azt gondolva, hogy tökéletes vagy.

PÉLDA:
Erősségeimet illetően, az egyik fontos tulajdonságom az, hogy nagyon jó problémamegoldó vagyok. Szeretek kreatív megoldásokat találni nehéz helyzetekben, és képes vagyok hatékonyan kezelni a kihívásokat. A legfőbb célom mindig az, hogy az optimális megoldást megtaláljam még a problémás projektek során vagy konfliktushelyzetekben is.

Emellett rendkívül szervezett vagyok, és képes vagyok hatékonyan prioritizálni a feladatokat. Ez lehetővé teszi számomra, hogy határidőre teljesítsem az elvárásokat és eredményorientáltan dolgozzak. Például, előző munkahelyemen képes voltam kezelni egy nagyon zsúfolt projektmenedzsmentet, és sikeresen koordinálni a csapat feladatait a határidők betartása mellett.

Általánosságban igyekszem mindig pozitív hozzáállást mutatni és kommunikatív maradni a csapattársakkal és az ügyfelekkel. Ez segít a hatékony együttműködésben és eredményorientált munkavégzésben.

Gyengeségeim között szeretném kiemelni, hogy néha túlságosan is a tökéletességre törekszem, és hajlamos vagyok hosszabb időt fordítani egy feladatra, hogy az tökéletesre sikerüljön. Azonban idővel megtanultam, hogya tökéletesség helyett megfelelően jó munkára és a hatékonyságra fókuszáljak.

Ezenkívül, korábban néha nehézséget okozott a nyilvános beszéd és a prezentációk megtartása, azonban az elmúlt években számos lehetőséget kaptam az önfejlesztésre ezen a területen, és jelenleg is aktívan dolgozom ezen a készségen.

Amikor meg kell küzdenem egy gyengeséggel, megpróbálok önismeretet alkalmazni és folyamatosan fejlődni az adott területen. Például részt veszek tréningeken vagy workshopokon, hogy javítsam a nyilvános beszédem készségeit és igyekszem gyakorolni a hatékony kommunikációt mindennapi helyzetekben.


3. Why are you interested in this job/position/field? / Miért érdekel ez az állás/pozíció/szakma?

Express genuine interest in the company, job, and industry by doing thorough research beforehand. / Fejezd ki valódi érdeklődését a cég, az állás és az iparág iránt alapos előzetes kutatások alapján. Ha hazudsz, azt megérzik. Keress valami olyat ami valóban érdekel, és arról beszélj.
Explain how the role aligns with your skills, experience, and long-term goals. / Magyarázd el, hogy hogyan illeszkedik a szerep a készségeidhez, tapasztalataidhoz és hosszú távú céljaidhoz.
Highlight specific aspects of the job or company that resonate with you and match your interests and values. / Emeld ki azokat a konkrét szempontokat az állás vagy a cég kapcsán, amelyek rezonálnak Veled (ami megfogott igazán a cégben vagy az állásban), és illeszkednek az érdeklődésedhez és értékeidhez.

Példa:
Én például egy inzulinpumpával foglalkozó céghez jelentkeztem. Nekem szinte mindenki a családban kettes típusú cukorbeteg, és engem borzasztóan érdekelt maga a munka, hogy minél többet tanulhassak első kézből a gyógyulási opciókról. A másik nagy "mániám", hogy problámákat tudjak megoldani, segíteni tudjak, és így haszniosnak érezhessem magamat. Én napokat töltöttem a cég megismerésével, mivel olyan céghez akartam kerülni ahol a gondolkodásmodunk és értékrendünk (nekem és a cégé) nagyon hasonló. Tehát engem nem csak a munka hanem a cég is nagyon érdekelt. Engem büszkeséggel tölt el, hogy ennél a cégnél dolgozhatok (fel is vettek).


4. What do you know about our company? / Mit tud a cégünkről?

Demonstrate a good understanding of the company by researching its mission, values, culture, and recent achievements. / Mutasd be, hogy jól megérted a cég küldetését, értékrendjét (mission and vision statement a weboldalon) , kultúráját és közelmúltban elért eredményeit. Ezzel azt bizonyítod, hogy valóban érdekel ez a cég. A weboldalukon, LinkedIn-en, és esetleg a hírekben is találhatsz ilyen infiormációkat.
Mention specific projects, initiatives, or products/services that the company is known for. /Említs meg azokat a konkrét projekteket, kezdeményezéseket vagy termékeket/szolgáltatásokat, amelyekben a cég sikeres és jól ismert.
Show how your skills, experience, or values align with the company's goals. / Mondd el, hogyan illeszkednek a készségeid, tapasztalataid vagy értékeid a cég céljaival

PÉLDA: A Tesla-hoz jelentkezel:

Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy óriási rajongója vagyok a Tesla vállalatnak és az általa képviselt küldetésnek ami azon dolgozik, hogy elhozza a fenntartható, tiszta energiát és az önvezető autózás technológiáját az embereknek. Véleményem szerintmondom, hogy a Tesla az egyik leginnovatívabb, legelkötelezettebb és legmeghatározóbb cég a mai technológiai iparágban.

Tudom, hogy a Tesla nem csupán autógyártó, hanem egy teljeskörű energiamegoldásokat kínáló vállalat is, amelyek közé tartoznak az otthoni energiatároló rendszerek és az ipari méretű elektromos akkumulátorok is..
Ezen kívül nagyon fontosnak tartom a cég társadalmi felelősségvállalását, az újgenerációs autógyártásra való áttérést és a fenntartható jövőre vonatkozó elkötelezettségüket is.

Továbbá tudom, hogy a Tesla elkötelezett amellett, hogy forradalmasítsa az autóipart, és biztosítja az ügyfelek számára a lehető legjobb élményt. Ez a filozófia áthatja az összes üzleti részterületet, beleértve az értékesítést, az ügyfélszolgálatot és a termékfejlesztést is.

Mindezen okokból kifolyólag úgy érzem, hogy a Tesla-nál való munka lehetővé tenné számomra, hogy részt vegyek azon a forradalmi áttörésen, ami a jövő közlekedési módjainak és energiahordozóinak alakításához vezet. Ezért vagyok nagyon lelkes és izgatott, hogy csatlakozhassak egy bámulatos, innovatív és elkötelezett csapathoz, mint ami a Tesla.


5. What qualifications do you have that make you a good fit for this job/position? /Milyen képesítésekkel rendelkezik, amelyek miatt Ön a megfelelő jelölt erre az állásra/pozícióra?

Tie your qualifications and experiences directly to the job requirements and responsibilities. / Kapcsolja össze a képesítéseit és tapasztalatait közvetlenül az állás követelményeivel és felelősségeivel.
Highlight specific skills, experiences, or achievements that are directly relevant to the position. / Emelje ki azokat a konkrét készségeket, tapasztalatokat vagy eredményeket, amelyek közvetlenül relevánsak a pozícióhoz.
Give examples of how you have successfully applied these qualifications in previous roles. / Sorolj fel példákat arról, hogy hogyan alkalmaztad sikeresen ezeket a képesítéseket korábbi munkád során.

PÉLDA: ügyfélszolgálatos pozícióra jelentkezel 3 éves bolti eladói tapasztalattal: (ez egy olyan munka példának ahol nem a képesítés számít hanem a tapasztalat. Azt szeretném itt bemutatni, hogy hogyan tudsz munkatípust váltani, és az egyik munkatípusból a tapasztalatokat a másikban felhasználni):

Bár bolti eladói tapasztalattal rendelkezem, ez a munkatapasztalat számos kulcsfontosságú képességre és készségre tanított, amelyek kiválóan illeszkednek a telefonos ügyfélszolgálatos elvárásokhoz.

Az egyik legfontosabb képességem az ügyfélszolgálati tapasztalat, hiszen az előző munkámnak köszönhetően, rutinos vagyok az ügyfelekkel és partnerekkel történő interakciók szervezésében és kezelésében, valamint az azonnali problémamegoldásban. Ezenkívül, számos olyan készséget fejlesztettem ki, amelyek szükségesek az ügyfélközpontú szemlélet szem előtt tartásához. Ez magába foglalja a hatékony kommunikációt, az együttműködést a különböző részlegekkel (pl. értékesítés, logisztika), és a legjobb megoldások megtalálását az ügyfelek igényeihez igazítva.

Munkám során olyan képességekre tettem szert, mint a hatékony időbeosztás, az eredményorientáltság és a csapatmunka. A munkám során az ügyfél elégedettsége és a problémamegoldás kulcsfontosságúak voltak.

Ezen okokból kifolyólag, úgy gondolom, hogy a korábbi bolti eladói tapasztalatom és az ügyfélközpontú szemlélet, valamint a kommunikációs és problémamegoldó készségeim erősségeim, amelyek alátámasztják, hogy kiváló jelölt vagyok erre a pozícióra.


6. How do you handle stress and manage your workload? / Hogyan kezeli a stresszt és mennyire hatékony a munkaterhelése?

Discuss specific strategies you employ to manage stress and prioritize tasks. / Beszélj a stressz kezelésére alkalmazott konkrét stratégiákról és arról, hogyan prioritizálja a feladatokat.
Mention any organizational or time management techniques you use. / Említs meg pélának egy szervezési vagy időgazdálkodási technikát, amit használsz.
Share examples of how you have successfully handled high-pressure situations in the past. / Ossz meg példákat arról, hogyan kezeltél sikeresen stresszes helyzeteket a múltban.

Példák:

A stressz kezelésére, és az idő menedzselése:
Rendszeresen használok produktivitás technikákat, mint például a Pomodoro módszer, hogy tudatosan beosztott időtartamokban dolgozzak és rendszerezett pihenőidőket tartok.
Egy másik stratégia a stressz csökkentésére az, hogy fizikai aktivitást végezek. Naponta szoktam sétálni vagy sportolni, ami segít kikapcsolódni és ellensúlyozni a munkahelyi stresszt.
Emellett gyakorlok stresszoldó technikákat, mint például a meditáció és légzésgyakorlatok. Ezek segítenek megnyugodni és fókuszált maradni a stresszes helyzetekben.

Hogyan prioritizálja a feladatokat:
Az egyik prioritizálási stratégia, amit használok, hogy meghatározom a feladatok sürgősségi és fontossági szintjét. Azt azonosítom, mely feladatoknak van hatása azonnal vagy hosszú távú eredményekre, és ezek alapján rangsorolom őket.
Szoktam használni egy listát ahol a feladatokat felsorolom, amely segít átláthatóvá tenni a teendőket. Ez lehetővé teszi számomra, hogy lássam, melyek a legfontosabb feladatok, és ezekre koncentráljak először.
Fontosnak tartom a kommunikációt és egyeztetést a csapattársakkal vagy a feletteseimmel a prioritásokról. Így biztosítom, hogy az erőforrások és az idő hatékonyan használódjanak a feladatok kezelése során.


7. Can you give an example of a time when you worked collaboratively with a team to achieve a goal? / Tud adni egy példát egy olyan helyzetre, amikor egy csapat tagjaként együttműködött egy cél elérése érdekében?

Explain a specific experience where you effectively collaborated with a team. / Mesélj el egy konkrét élményt, amikor hatékonyan együttműködtél egy csapattal.
Describe the role you played in the team and the contributions you made. / Magyarázd el, milyen szerepet játszottál a csapatban és milyen hozzájárulást tettél.
Explain the goal of the project, the challenges faced, and the positive outcome achieved through teamwork. / Magyarázd el a célját egy projektnek, milyen nehézségekkel találkoztatok, és legfőképp milyen pozitiv eredményt értetek el a csapatmunkával.

PÉLDA: (ha konkrétan nincs munkaköri tapasztalatod erről akkor beszélj egy iskolai projektről, vagy pedig családtagokkal, vagy barátokkal)

Egy korábbi munkahelyemen dolgoztam (itt tetszés szerint vagy megnevezed a munkahelyet vagy csak így névtelenül mondod) egy projekten, amelynek célja az ügyfélelégedettség (itt olyan pojoktet érdemes említeni ami passzol a munkához amire pályázol) javítása volt. A csapatunknak meg kellett találnia a legjobb megoldást az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére és az elégedettség növelésére. Mivel a projektben több részleg is részt vett, fontos volt, hogy hatékonyan és harmonikusan együttműködjünk.

A projektfeladatok elvégzése során rendszeres team meetingeket tartottunk, ahol mindenki elmondhatta a véleményét és az ötleteit. Fontos volt számunkra, hogy mindenkinek hangot adjunk, mert úgy gondoltuk, hogy mindenki hozzá tud tenni a feladatok megoldásához. Ezen kívül, rendszeresen egyeztettünk egymással az előrehaladásról és a feladatokról, hogy mindig tudjuk, hogy ki mivel foglalkozik (itt ha használtatok valamilyen websoldalt vagy appot, érdemes megemliteni, pl: Zendesk, Monday, Google Meet, Slack stb)

Volt egy konkrét helyzet, amikor szembesültünk egy nehézséggel az ügyfélkapcsolatok javításával kapcsolatban. Egyik csapattársam bevezetett egy ötletet, amely szerinte hatékonyan megoldaná a problémát. Azonban néhány tagunk nem volt meggyőződve az ötlet hasznáról, így elkezdődött egy széles körű vita és nézeteltérés.

Ebben a helyzetben volt fontos szerepem abban, hogy közvetítsem a különböző nézeteket és segítsek az álláspontok megértésében. Egy higgadt és támogató légkört teremtettem a csapat számára, hogy mindenki szabadon kifejthesse a véleményét. Végül sikerült megtalálnunk az egyezséget a csapatban, és közösen kidolgoztunk egy módosított verziót az eredeti ötletről, amely mindenki számára elfogadható volt.

Ennek az együttműködésnek az eredményeként sikeresek voltunk a projekt megvalósításában. Az ügyfélkapcsolatok javítása és az ügyfél élmény fejlesztése érdekében elfogadtunk és végrehajtottunk néhány új kezdeményezést. A csapatmunka során nem csak az ügyfél elégedettsége nőtt, de mi magunk is fejlődtünk és erősödtünk azzal, hogy nyitottak voltunk egymás véleményére és közös célokra törekedtünk.


8. What are your long-term career goals? / Milyen hosszú távú karrier célokat tűzött ki magának?

Express your ambition and desire for growth, while showing alignment with the company's opportunities. / Fejezd ki az ambíciódat és a fejlődési vágyadat olyan módon, hogy az összhangban álljon a cég által biztosított lehetőségekkel.
Discuss how you plan to gain new skills, knowledge, or experiences to advance in your career. / Beszélj arról, hogy hogyan tervezed megszerezni az új készségeket, ismereteket vagy tapasztalatokat a karriered előrelépéséhez. Példaul: elkezdtél egy tanfolyamot ami nagyon hasznos ehhez e munkakörhöz., vagy tervezed, hogy elkezded.
Highlight how the position you're interviewing for fits into your long-term goals and aspirations. / Emelld ki, hogyan illeszkedik a jelentkezett állás a hosszú távú céljaihoz és törekvéseihez.


9. What motivates you in your work? / Mi motiválja a munkájában?

Focus on intrinsic motivators such as a passion for the work, personal satisfaction, or a desire to make a positive impact. / Fókuszálj a belső motivációkra, például a szenvedélyre a munkában, a személyes elégedettségre vagy arra a vágyra, hogy pozitív hatást tudj gyakorolni (mármint körülötted)
Mention specific aspects of the industry or role that inspire and drive your motivation. / Emlitsd meg olyan területeket, dolgokat (nagyon pontosan, ne általánosságokat) a munkakörből ami felvillanyoz.
Connect your motivation to the company's mission or values, if applicable. / Csatlakoztasd a motivációd a cég missziójához vagy értékeihez,( ha van nekik és valóban passzol is). Például: neked és a cégnek is az innováció egy nagyon fontos dolog

PÉLDA:

Sok minden motivál a munkámban.
Először is, egy inspiráló és összetett munkakörnyezetben dolgozni számomra az egyik legnagyobb motiváció. Szeretem az olyan helyzeteket, amikor kihívásokkal kell szembenéznem és képes vagyok megoldásokat találni rájuk. A fejlődés és a növekedési lehetőségek motiválnak, és mindig törekedem a szakmai fejlődésre, hogy mindig képes legyek teljesíteni a feladatokat.

A sikerek/ eredmények elérése is nagy motivációt jelent számomra. Az, amikor a munkám pozitív hatással van az ügyfelek vagy a szervezet számára, rendkívül ösztönző. Az elégedett ügyfelek visszajelzései vagy a pozitív visszajelzések a munkám eredményeiről mindig felvillanyoznak.

Az összetartó csapatmunka is kiemelkedően motivál. A képesség, hogy együtt dolgozzunk és támogassuk egymást számora nagyon fontos.. A pozitív kollégák, akikkel együtt dolgozom, és a jó kommunikáció mind nagyban hozzájárulnak a munkához való pozitív hozzá állásomhoz.

Végül, de nem utolsó sorban, a munkám motivál, amikor új és innovatív megoldásokat találok a feladatok megoldására. Az, hogy kreatív gondolkodásommal hozzájárulhatok a problémák megoldásához, nagyon izgalmas számomra.

Összességében elmondhatom, hogy a munkámat a kihívások, a fejlődési lehetőségek, a sikeres eredmények elérése, a csapatmunka és a kreatív gondolkodás motiválja. Ezek a tényezők örömöt és elégedettséget hoznak számomra a munkám során, és motiváltan tartanak engem az elkötelezettség és a kiválóság iránt.


10. Do you have any additional questions or concerns about the position or our company? / Vannak-e további kérdései vagy aggályai az állással vagy a céggel kapcsolatban?

Prepare a couple of thoughtful questions about the company, the role, or any recent developments. / Készíts néhány alapos kérdést a cég, az állás vagy a közelmúltbeli fejlemények kapcsán.
Ask about company culture, opportunities for growth, or specific responsibilities related to the position. / Kérdezz a cégkultúráról, a fejlődési lehetőségekről vagy a pozícióval kapcsolatos konkrét felelősségekről.
Demonstrate your genuine interest in the position and the company by posing relevant inquiries. / Mutasd meg valódi érdeklődését az állás és a cég iránt, releváns kérdésekkel.


Néhány bónusz kérdés


 1. What are your strengths, and how do you think they will contribute to this role?

 2. What are your weaknesses, and how do you work on improving them?

 3. How do you handle challenges or difficult situations in the workplace?

 4. How do you prioritize tasks and manage your time effectively?

 5. How do you handle feedback and criticism?

 6. Where do you see yourself in five years, professionally?

 7. How do you stay motivated and proactive in your work?

 8. How do you handle stressful situations at work?

 9. Can you describe your approach to problem-solving?

 10. How do you handle conflicts with colleagues or supervisors?

 11. What do you consider your most significant professional achievement?

 12. How do you stay up-to-date with industry trends and developments?

 13. Can you share a time when you had to adapt to a sudden change or unexpected challenge?

 14. How do you handle a situation where you don't have all the necessary information to make a decision?


55 megtekintés0 hozzászólás

Comentarios


bottom of page