top of page

"IS" vagy "ARE" ? Melyiket használjuk - Gyakori hibák & Nyelvtani szabályok


Sokan számára nehézséget jelenthet, mikor az "is" és az "are" használatáról van szó.
Bár elsőre könnyűnek tűnik, meglepődhetünk azon, hogy milyen formában használjuk ezeket a szavakat, és milyen könnyű hibázni nyelvtanilag.

A kérdés, hogy helyesebb-e "there is a lot of people" vagy "there are a lot of people"? Vagy az "either day are fine" vagy az "either day is fine"?

Lássuk:
Az "is" és az "are" az "to be" ige jelen idejű alakjai. Az "is" az "ő", "az" vagy egyetlen dolog esetén használatos, az "are" pedig a "ti", "mi" vagy több dolog esetén.
Például: The dog is on the sofa. The dogs are in the garden.

Közös nevek esetén, melyek csoportokra vagy dolgokra vonatkozhatnak, kissé bonyolultabb a helyzet. Az angol nyelvben általában használhatjuk az "is"-t vagy az "are"-t a közös nevek esetén, attól függően, hogy egyénnek vagy egy egységnek/egy ötletnek tekintjük-e a csoportot. Ha egyéni tagokként gondolunk rájuk, az "are" a helyes, ha egy egységként, akkor az "is".
Néhány példa: The government are working on new policies. (A brit angolban ez így helyes.) Our team is playing well today. (Itt egy összetartó egységet jelöl, tehát "is" kell használni) Az amerikai angol esetében az "is" a helyesebb. Azonban az angol anyanyelvűek is gyakran hibáznak az "is" vagy az "are" használatával.

Egyes mondatok nehézséget jelenthetnek az angolul tanulóknak, melyekben a főnév "s" betűvel végződik, pl. betegségnevek vagy tantárgyak (measles, mumps, physics, maths). Ezeknél az eseteknél a "s" fölött sokan elbizonytalanodnak, és nem tudják, hogy "is"-t vagy "are"-t kell-e használni. Ha az amerikai angolra gondolunk, a "math" vagy a "physics" után fitogtatjuk a "is" használatát, de a brit angol esetében nem ugyanilyen egyszerű a helyzet.

Azokban a mondatokban, ahol több főnév vagy tárgy áll a mondat elején, az "are"-t kell használnunk, ha a főneveket "and" köti össze. "Is"-t akkor használunk, ha "or"-ral kötjük össze az alanyokat. A "to be" igének mindig a legutolsó "or"-ral összekapcsolt mondatra kell utalnia.
Példa: Rita and Ross are living in Kent at the moment. Rita or Ross is working from home. A "to be" igének a végén az utolsó névre kell utalnia.
A "there is" vagy "there are" használata szintén könnyűnek tűnik elsőre. Az "there is" + egy számlálhatatlan vagy egyes számú főnév. Az "there are" pedig a többes számú főnév után következik.
Pl. There is a cat sitting under my car. There is some sugar in the cupboard. There are four golden retrievers in the park.

Amikor egy listát közölünk, az "is" használata szükséges, ha az első szó a listában egyes számú főnév. A "are" akkor jön szóba, ha a lista első elemeként többes számú főnév szerepel. Azonban nem minden nyelvkönyv szerint ez a helyes használat.
Az "either of" és "neither of" kifejezések általában egy meghatározóval és egy többes számú névmás vagy főnév után következnek. Ezek után az "is" vagy az "are" használható. Példa: Neither of the referees is very good at their job. Neither of them is capable of fixing the fault.


6 megtekintés

Comments


bottom of page